Cool B&W edit from Amsterdam, Antwerp, Brussels rippers featuring Noah Bunink, Mats Edel, Ali Belhadj, Othmar van Rijswijk, Jeff van der Veken, Alex Raeymaekers, Niklas Hallman, Hugo Snelooper, Willem Dirks, Willem van Dijk, check that last trick out!

Edited by Styn Dirkx at boeieproductions.nl
Filmed by Marc Bolhuis & Jan Maarten Sneep